Helte in numbers

55
Institutions

27,937
registrants

91
countries

A message from our CEO

A message from our CEO

"ความอยากรู้ x ความรู้ = ○○○"
ถ้าเป็นคุณ คุณจะตอบว่าอย่างไรครับ

ถ้าเป็นผมตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัย ผมจะตอบว่า "การท่องเที่ยว" เพราะนอกจากผมจะเคยเรียนในต่างประเทศถึง 2 ครั้งแล้ว ผมเคยท่องเที่ยวในต่างประเทศบ่อยๆถึง 30 ประเทศโดยที่แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลย การที่ผมได้พบกับผู้คนที่พูดต่างภาษา ต่างความคิด และต่างประสบการณ์ถือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผมอย่างแท้จริง

เห็นต่าง โดดเด่น คนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างมิติ ต่างเพศ ต่างศาสนา ต่างธุรกิจ ... เมื่อมีคำว่า "ความแตกต่าง" ผสมอยู่ด้วย เราย่อมจะรู้สึกตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูก, รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย และรู้สึกอิ่มเอมใจ ด้วยเหตุนี้ จากสมการข้างต้น "ความสนใจ x ความรู้" ถ้าเราเติม "x ความแตกต่าง" เข้าไป จะทำให้การแก้ปัญหาแบบสองมิติกลายมาเป็นแบบสามมิติ และจะเป็นการปลดปล่อยเสน่ห์ให้ออกมามากยิ่งขึ้น

ธุรกิจของเราที่ก่อตั้งขึ้นมาในทุกวันนี้เกิดจากการให้ความสนใจต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจาก "ความแตกต่าง"

การสร้างค่านิยมใหม่ๆมีค่านิยมที่แตกต่างเป็นพื้นฐาน แล้วทำไมเราจะสร้างความสัมพันธ์แบบ Win-Win ที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดของกันและกันบ้างไม่ได้ การอบรมบุคลากร, จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว และการขาดแคลนบุคลากรที่เรากำลังสร้างวิธีการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างออกไปอยู่ในขณะนี้

อย่างเช่นคนหนุ่มสาวในประเทศเกิดใหม่ที่มีความอยากรู้และความใฝ่เรียนแต่ไม่รู้จะหาวิธีท้าทายได้อย่างไร และผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่เปี่ยมด้วยความรู้ สติปัญญา และประสบการณ์ชีวิตแต่ไม่มีเวทีและโอกาสที่จะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาเหล่านี้ก็คือหน้าต่างสำหรับส่องโลก ซึ่งหน้าต่างที่ว่านี้จะเป็นประตูวิเศษที่จะเชื่อมคนทั้งสองกลุ่มนี้ที่เกิดมาแตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ขอแค่พวกเขาได้เปิดหน้าต่างนี้แล้ว ก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ดีทีเดียว

นี่คือแนวคิดของพวกเรา

คำว่า Helte (เฮลเต้) ในชื่อของบริษัทเป็นภาษาเดนิชมีความหมายว่า "ผู้มอบความฝันและความหวัง" สำหรับพวกเราในตอนนี้ ไม่ว่าจะอย่างไร การแก้สมการ "ความสนใจ x ความรู้" ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

"หน้าต่างบานเล็กส่องโลก" ถือเป็นความ "แปลกใหม่" ที่เราจะนำเสนอให้คุณ เชิญมาสัมผัสประสบการณ์กันสักครั้งหนึ่ง เรามีหน้าต่างมากมายที่ชวนให้คุณตื่นเต้นรอคุณอยู่นะครับ

โกะโต มานาบุ

โกะโต มานาบุ

NEWS Talked in a social business event "CROSSPOINT"

Feb 19th, 2017 - Introduced in a social business idea event "CROSSPOINT" as one of finalists, we explained our service "Sail". They discussed many topics of social problems in Kamiya-cho, Tokyo, and it was a great opportunity for us to exchange ideas with ones who challenge in the field.

In our presentation we shared a big problem to which we currently face in super-aging society and shortage of working population in Japan, and our coming features and expectations of our business. From 2017 to 2025, we clarified our vision for a long term solution and made sure of our goal.

R-SIC CROSSPOINT @Kamiya-cho, Tokyo

Latest news

Feb 19th, 2017
Talked in a social business event "CROSSPOINT"
Read more

สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

  • สร้างความสัมพันธ์กับคนต่างวัยในรูปแบบใหม่
  • สร้างโอกาสในการหาความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน
  • เป็นบริการที่ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และง่ายดาย
  • ช่วยให้ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นในทุกๆวัน
หน้าเพจสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

สำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น

  • เป็นกิจกรรมชนิดใหม่ในบ้านพักคนชรา
  • เหมาะสำหรับผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักคนชรา
  • เป็นก้าวแรกสู่โลกาภิวัฒน์ในการจ้างผู้ดูแลจากต่างประเทศ
  • พร้อมมอบความสนุกในการเชื่อมโลกและสังคม และความสุขในการทำงานอุทิศตน
สำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
ข้อมูลสำหรับการสมัครงาน

มองหาเพื่อนคู่คิดที่จะสร้างบริการแห่งอนาคตสำหรับคนทุกชาติและทุกวัย

Contact us

Fill the form below to contact us. We will get back to you and assist you with any questions you might have and points purchase for you or your company in 3 business days.

name is mandatory
company is mandatory
Phone is mandatory
Email is mandatory
please write a message in the above field